privacy

کوکی چیست؟

یک کوکی اطلاعات ذخیره شده روی رایانه شما توسط یک وب سایت که از آنها بازدید کرده‌اید می‌باشد. کوکی‌ها غالباً تنظیمات شما برای یک وب سایت را ذخیره میکنند، مانند زبان مورد ترجیح یا مکان. زمانی که شما به سایت باز میگردید، تا اطلاعاتی که برای تطبیق با نیازهای شما شخصی سازی شده‌اند به شما ارائه دهد. کوکی‌ها میتوانند یک گستره بزرگ از اطّلاعات، شامل اطلاعات شناسایی شخصی (مانند نام شما، آدرس منزل، آدرس پست الکترونیک، یا شماره تلفن). هرچند، این اطّلاعات فقط اگر شما آن را میزبانی کنید میتوانند ذخیره شوند - وب سایتها نمیتوانند به اطّلاعاتی که آنها را میزبانی نکردید دسترسی پیدا کنند، و آنها نمیتوانند به سایر پرونده‌های ذخیره شده روی رایانه شما دسترسی یابند. بطور پیش فرض، فعّالیتهای ذخیره سازی و ارسال کوکی‌ها برای شما غیر قابل مشاهده است. هرچند، شما میتوانید تنظیمات خودتان را به منظور اجازه دادن به شما برای تأیید یا مسدود کردن درخواستهای ذخیره سازی کوکی، حذف کوکی‌ها بطور خودکار در زمانی که شما مرورگر را میبندید، و غیره تغییر دهید.

ما اجتماعی هستیم

ما را دنبال در Twitter